Χεσε με

Σήμερα έλεγα ότι θα βάλω πλυντήριο.

δεν έβαλα.

ότι θα πληρώσω το νοίκι,

δεν το πλήρωσα

ότι θα σε πάρω τηλέφωνο

δεν το έκανα

κάτι είναι και αυτό.